Ogłoszenia administracyjne

Bieżące informacje WM „Poduszkowiec”


DEWASTACJE
W ostatnim czasie na terenie nieruchomości pojawiły się liczne uszkodzenia i dewastacje ścian elewacyjnych budynku, liczne zadrapania na ścianach wind oraz inne uszkodzenia .
Apelujemy do wszystkich mieszkańców o zdecydowane działania mające na celu wyeliminowanie powyższych zdarzeń.
Małoletnie dzieci nie powinny bez nadzoru osoby dorosłej korzystać z windy.
Zwracamy się także do Państwa z prośbą o zgłaszanie na policję lub straż miejską nieprawidłowych zachowań osób, które przebywają na terenie nieruchomości.
Wszystkie szkody, których nie uda się przypisać konkretnym osobom,  zostają usuwane na koszt wszystkich mieszkańców.


NIEDOPAŁKI PAPIEROSÓW
Kolejny raz apelujemy do osób palących o wyrzucanie niedopałków papierosów do koszy na śmieci.
Niewłaściwym jest aby takiego rodzaju nieczystości były wyrzucane na teren zewnętrzny (pod balkonami, dziedziniec, chodniki, teren zielony).
Takiego rodzaju zanieczyszczenia są trudne do usuwania i z oczywistych względów stanowią uciążliwość dla właścicieli lokali zlokalizowanych na parterach.


PRZECHOWYWANIE PRZEDMIOTÓW NA TERENIE MIEJSC POSTOJOWYCH
Przypominamy, że na terenie hali garażowej nie powinny być przechowywane materiały łatwopalne, dlatego zwracamy się do właścicieli miejsc postojowych na których znajdują się w.w. przedmioty o ich natychmiastowe usunięcie i respektowanie przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynku.


ZAKRĘCANIE ZAWORÓW WODY
Właścicielom lokali, którzy nie będą przebywali w swoich lokalach np. podczas wyjazdu wakacyjnego przypominamy o możliwości stałego zakręcenia dopływu wody do lokalu.
W budynku  miały  miejsce  uszkodzenia  instalacji   podczas nieobecności właściciela lokalu, a poczynione szkody miały swoje oddziaływanie na lokale sąsiadujące.
Zawory znajdują się na korytarzu klatki schodowej w szafce szachtowej.

Administracja
WM „Poduszkowiec”

czytaj więcej

Dyżur księgowej wspólnoty

Piaseczno, 14 maja 2014 r.

INFORMACJA
DOTYCZĄCA
DYŻURU KSIĘGOWEJ WSPÓLNOTY

Szanowni Państwo,

W dniu

21 maja 2014 r. ( środa) w godz. 18.00-20.00

w biurze Wspólnoty – kl. 7C będzie obecna księgowa Wspólnoty – p. Ewa Mozgawa.

Zainteresowane osoby, które chciałyby wyjaśnić kwestie dotyczące rozliczeń, sald na kontach rozrachunkowych oraz inne sprawy księgowe zapraszamy do biura Wspólnoty.

 

Administracja
Wspólnoty Mieszkaniowej
„Poduszkowiec”

czytaj więcej

 
Dodaj ogłoszenie

Ogłoszenia

Wynajmę

Wynajmę miejsce parkingowe w budynku przy ul. Strusiej 7 lub 10. Proszę o kontakt pod numerem: 501 494 190

więcej

Sprzedam

Mieszkanie ul. Strusia 7D

więcej